Buurten rondom Dronrijp

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Dronrijp zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Dronrijp.


Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel

Schingen - Gemeente Menaldumadeel

Zweins - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Baaium - Gemeente Littenseradiel

Menaldum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Peins - Gemeente Franekeradeel

Hns - Gemeente Littenseradiel

Slappeterp - Gemeente Menaldumadeel

Hûns - Gemeente Littenseradiel

Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Peins - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Wjelsryp - Gemeente Littenseradiel

Winsum - Gemeente Littenseradiel

Blessum - Gemeente Menaldumadeel

Schalsum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Ried - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Winsum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Ried - Gemeente Franekeradeel

Leons - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Hilaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Deinum - Gemeente Menaldumadeel

Schalsumerplan en Arkens - Gemeente Franekeradeel

Watertoren, Bloemketerp en Zevenhuizen - Gemeente Franekeradeel

Boer - Gemeente Franekeradeel

Berlikum - Gemeente Menaldumadeel

Beetgum - Gemeente Menaldumadeel

Baard - Gemeente Littenseradiel

Spannum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Engelum - Gemeente Menaldumadeel

Boksum - Gemeente Menaldumadeel

Stationsbuurt, Oostelijk en zuidelijk industrieterrein - Gemeente Franekeradeel

Marssum - Gemeente Menaldumadeel

Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Spannum - Gemeente Littenseradiel

Tzum - Gemeente Franekeradeel

Hamburgerrak en Het Want - Gemeente Franekeradeel

Wier - Gemeente Menaldumadeel

Franeker Binnenstad - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Tzum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Easterlittens - Gemeente Littenseradiel

Professorenbuurt - Gemeente Franekeradeel

Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Franeker-Zuid - Gemeente Franekeradeel

Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Minnertsga - Gemeente het Bildt

C. van Saarloosstraat en omgeving - Gemeente Franekeradeel

Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Verspreide huizen Jorwert - Gemeente Littenseradiel

Vliet, Tuinen en Frisia - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Dongjum - Gemeente Franekeradeel

Minnertsga - Gemeente het Bildt

Jellum - Gemeente Littenseradiel

Newton - Gemeente Leeuwarden

Kaatsersbuurt - Gemeente Franekeradeel

't War, Witzens en Groot Lankum - Gemeente Franekeradeel

Bears - Gemeente Littenseradiel

Businesspark Leeuwarden - Gemeente Leeuwarden

Iens - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Beetgumermolen - Gemeente Menaldumadeel

Toekomstig bedrijventerrein - Gemeente Leeuwarden

Firdgum - Gemeente Franekeradeel

Hinnaard - Gemeente Littenseradiel

Zwette-Schenkenschans - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Tzummarum - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Franeker - Gemeente Franekeradeel

Weidum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Weidum - Gemeente Littenseradiel

Westeinde - Gemeente Leeuwarden

Buitengebied Noordwest - Gemeente Leeuwarden

Mantgum - Gemeente Littenseradiel

Klooster-Lidlum - Gemeente Franekeradeel

Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Britswert - Gemeente Littenseradiel

Industriegebied West en bedrijventerrein Kie - Gemeente Franekeradeel

Verspreide huizen Hitzum - Gemeente Franekeradeel

Helicon - Gemeente Leeuwarden

Verspreide huizen Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Mantgum - Gemeente Littenseradiel

Verspreide huizen Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Kûbaard - Gemeente Littenseradiel

Valeriuskwartier - Gemeente Leeuwarden

Kbaard - Gemeente Littenseradiel

Harlingervaart - Gemeente Leeuwarden

Sint Jacobiparochie - Gemeente het Bildt

Vossepark - Gemeente Leeuwarden

Jan van Scorelbuurt - Gemeente Leeuwarden

Nijln - Gemeente Leeuwarden

Sonnenborgh - Gemeente Leeuwarden

Sint Annaparochie - Gemeente het Bildt

Magere Weide - Gemeente Leeuwarden

Nijlân - Gemeente Leeuwarden

De gegevens zijn ter beschikking gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Dronrijp | 112 alarmeringen Dronrijp | Goedkoop Tanken in Dronrijp | Supermarkten in Dronrijp | Weerbericht Dronrijp