Lunsjlêzing Wiebe Wieling | Tresoar

datum: donderdag 16 november 2017

Dit evenement is al voorbij. ×
Lunsjlêzing Wiebe Wieling | Tresoar

Lunsjlêzing Wiebe Wieling – Eftergrûn by de organisaasje fan de Alvestêdetocht

Op de tredde tongersdei fan de moanne organisearret Tresoar en de De Culturele Onderneming in lunsjlêzing by Tresoar yn Ljouwert. Meitsje kennis mei ferskate prachtige en boeiende ûntjouwingen en ûndersiken fan Hegeskoallen en oare organisaasjes yn Fryslân.

Programma:
12.00 oere - ynrin
12.30 oere - lêzing
13.15 oere - fragen
13.30 oere - ein

Lêzing is yn it Frysk.

Tagong is fergees.

Reservearje fia info@tresoar.nl of telefoanysk 058-7890740 of 058-7890792

Wolsto gebrûk meitsje fan de lunsj (2 broadsjes + 1 konsumpsje foar € 3,00) dan dit graach apart fermelde.

bron: https://www.facebook.com/events/207588493114586/
2017 - StraatInfo.nl
Misdaad in Dronrijp | 112 alarmeringen Dronrijp | Goedkoop Tanken in Dronrijp | Supermarkten in Dronrijp | Weerbericht Dronrijp