Dronrijp | straatinfo

Buurten in en rondom Dronrijp

Ontdek wat men gemiddelde per wijk verdient! Selecteer één van onderstaande wijken om een indruk te krijgen van bevolkingssamenstelling, zoals de verdeling mannen vs. vrouwen en leeftijd gegevens. Van Dronrijp zijn ook buurtgegevens beschikbaar zoals gemiddelde prijs van de koopwoningen en de verhouding huur- en koopwoningen rondom Dronrijp.

Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel
Verspreide huizen Dronrijp - Gemeente Menaldumadeel